• Art. 72b. - Rejestr zwią...
  19.01.2022

Art. 72b. sam. pow.


Rejestr związków powiatowo-gminnych

1.
Rejestr związków powiatowo-gminnych prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej. Przepisy art. 68 rejestr związków powiatów ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.
2.
Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb postępowania w sprawach:
a) rejestracji związku powiatowo-gminnego,
b) rejestracji zmiany statutu związku powiatowo-gminnego,
c) wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych,
2)
wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku powiatowo-gminnego,
3)
wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku powiatowo-gminnego,
4)
wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych,
5)
dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4,
6)
sposób prowadzenia rejestru związków powiatowo-gminnych, w tym sposób dokonywania wpisów w tym rejestrze,
7)
zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków powiatowo-gminnych,
8)
tryb ogłaszania statutu związku powiatowo-gminnego, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu związku powiatowo-gminnego z rejestru związków powiatowo-gminnych
– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach dokonywania wpisów w rejestrze związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania aktów i informacji, o których mowa w pkt 8, jednolitości zgłoszeń oraz uwzględniając, że rejestr związków powiatowo-gminnych powinien zawierać w szczególności nazwę związku powiatowo-gminnego i jego siedzibę, oznaczenie powiatów i gmin uczestniczących w związku oraz wskazanie zadań związku.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Uchwała Rady Powiatu w przedmiocie powierzenia Gminie za... Sprawdź
Art. 72b. Rejestr związków powiatowo-gminnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...