• Art. 85. sam. pow. - Zask...
  18.05.2022

Ustawa o samorządzie powiatowym

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2022

Dz.U.2022.0.528 t.j. - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Art. 85. sam. pow.


Zaskarżenie rozstrzygnięć organu nadzorczego do sądu administracyjnego

1.
Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące powiatu, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 83 rozwiązanie rady organów powiatu ust. 2 i art. 84 zawieszenie organów powiatu i ustanowienie zarządu komisarycznego ust. 1, a także stanowisko zajęte w trybie art. 77b terminy zatwierdzenia, uzgodnienia, opiniowania lub zajęcia stanowiska w sprawie , podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności
z prawem, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozstrzygnięć dotyczących organów związków i porozumień powiatów.
3.
Do złożenia skargi uprawniony jest powiat lub związek powiatów, którego interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.
3a.
Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące uchwały rady powiatu, doręczone po upływie kadencji rady, uprawniona jest rada powiatu następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczącego rady.
4.
Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
5.
Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skargi albo z dniem oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Uchwała Rady Powiatu w przedmiocie powierzenia Gminie za... Sprawdź
Art. 85. Zaskarżenie rozstrzygnięć organu nadzorczego do ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 9 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...