• Ustawa o samorządzie powi...
  23.05.2024

Ustawa o samorządzie powiatowym

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2024.0.107 t.j. - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Rozdział 10. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w odrębnej ustawie, z wyjątkiem przepisu art. 3 tworzenie, łączenie, podział, znoszenie oraz ustalanie granic powiatów
, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy.


----------
[Ustawa została ogłoszona 19.07.1998 r. - Dz.U. z 1998 r. poz.578]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...