• Ustawa o samorządzie powi...
  21.06.2024

Ustawa o samorządzie powiatowym

Stan prawny aktualny na dzień: 21.06.2024

Dz.U.2024.0.107 t.j. - Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Rozdział 9. Miasta na prawach powiatu

Prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty.
Orzeczenia: 8 Porównania: 1
1.
Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje:
1)
rada miasta;
2)
prezydent miasta.
2.
Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.
3.
Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym.
Orzeczenia: 18 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...