• Art. 11. słuzb. cywil. -...
  13.04.2024

Ustawa o służbie cywilnej

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2024.0.409 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Art. 11. słuzb. cywil.


Wymogi wobec kandydata na stanowisko Szefa Służby Cywilnej

1.
Szefem Służby Cywilnej może być osoba, która:
1)
jest obywatelem polskim;
2)
korzysta z pełni praw publicznych;
3)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
5)
zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej;
6)
cieszy się nieposzlakowaną opinią;
7)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
8)
(uchylony)
9)
nie jest członkiem partii politycznej.
2.
Osoba zastępująca Szefa Służby Cywilnej, o której mowa w art. 10 Szef Służby Cywilnej ust. 5, powinna spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7 i 9.
Art. 11. Wymogi wobec kandydata na stanowisko Szefa Służb... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...