• Art. 196. słuzb. cywil. ...
  16.04.2024

Ustawa o służbie cywilnej

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2024.0.409 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Art. 196. słuzb. cywil.


Przepisy przejściowe i dostosowujące

1.
W okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy przeprowadza się nabór w rozumieniu art. 56 uchylony na stanowiska dyrektorów generalnych urzędów, o których mowa w art. 52pkt 1, stanowiska kierujących departamentami lub komórkami równorzędnymi, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 2, stanowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 3 oraz stanowiska kierujących komórkami organizacyjnymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jeżeli stanowiska te są zajmowane przez osoby, do których miał zastosowanie art. 80 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, przeniesione na te stanowiska na podstawie art. 193 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 lub art. 194 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1 albo zatrudnione na tych stanowiskach na podstawie art. 195 przepisy przejściowe i dostosowujące ust. 1, niespełniające warunków wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 ustawy uchylanej w art. 214 utrata mocy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych.
2.
Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą zajmować dotychczasowe stanowiska do dnia obsadzania tych stanowisk w wyniku przeprowadzonego naboru, nie dłużej jednak niż przez rok od dnia wejścia w życie ustawy.
3.
Osobę, o której mowa w ust. 1, przenosi się na inne stanowisko urzędnicze z dniem obsadzenia jej dotychczasowego stanowiska w wyniku przeprowadzonego naboru, albo potwierdza się ponowne objęcie przez nią jej dotychczasowego stanowiska, jeżeli została ona wybrana spośród osób wyłonionych w drodze naboru na to stanowisko. Do przeniesienia na inne stanowisko urzędnicze stosuje się odpowiednio art. 61 uchylony niniejszej ustawy.
Art. 196. Przepisy przejściowe i dostosowujące - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...