• Art. 23f. - Ewidencja os...
  16.04.2024

Ustawa o służbie cywilnej

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2024.0.409 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Art. 23f. słuzb. cywil.


Ewidencja osób wyróżnionych Odznaką Honorową za Zasługi dla Służby Cywilnej”

1.
Szef Służby Cywilnej prowadzi ewidencję osób wyróżnionych odznaką, zwaną dalej „ewidencją”.
2.
Ewidencja obejmuje następujące dane osobowe:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
datę i miejsce urodzenia;
4)
imię ojca;
5)
datę nadania odznaki.
3.
Szef Służby Cywilnej w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem ewidencji przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 2, i jest administratorem tych danych.
4.
Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu, polegającym co najmniej na dopuszczeniu do przetwarzania tych danych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych.
5.
Ewidencja jest jawna, z wyłączeniem danych wskazanych w ust. 2 pkt 3 i 4.
6.
Szef Służby Cywilnej dokonuje wpisu do ewidencji po uzyskaniu pisemnej informacji o nadaniu przez Prezesa Rady Ministrów odznaki osobie wyróżnionej.
Art. 23f. Ewidencja osób wyróżnionych Odznaką Honorową za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...