• Art. 27a. - System telei...
  24.04.2024

Art. 27a. słuzb. cywil.


System teleinformatyczny w służbie cywilnej

1. Szef Służby Cywilnej prowadzi system teleinformatyczny, który umożliwia:
1)
zamieszczanie ogłoszeń o naborze oraz o wyniku naboru;
2)
składanie wymaganych dokumentów, po zastosowaniu zapewnionych w systemie teleinformatycznym sposobów potwierdzenia pochodzenia;
3)
dokumentowanie przebiegu naboru, w tym oceny kandydatów;
4)
założenie profilu użytkownika systemu teleinformatycznego.
2. Szef Służby Cywilnej jest administratorem systemu teleinformatycznego i zapewnia jego funkcjonowanie, w tym:
1)
zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do systemu teleinformatycznego;
2)
zapewnia integralność danych w systemie teleinformatycznym;
3)
zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego dla podmiotów przetwarzających dane w tym systemie;
4)
przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego;
5)
określa zasady bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, w tym danych osobowych;
6)
określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;
7)
zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w systemie teleinformatycznym.
3. W systemie teleinformatycznym są przetwarzane następujące dane osobowe użytkownika:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
data urodzenia;
3)
płeć;
4)
obywatelstwo;
5)
informacja, czy posiada ważną Kartę Polaka;
6)
adres poczty elektronicznej;
7)
numer telefonu;
8)
wykształcenie;
9)
kwalifikacje zawodowe;
10)
przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
11)
informacja o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 4 wymogi wobec kandydata do zatrudnienia w służbie cywilnej pkt 2 i 3 i art. 4a negatywne przesłanki zatrudnienia w służbie cywilnej, oraz warunków wynikających z przepisów szczególnych;
12)
informacja o niepełnosprawności uzyskana na podstawie art. 28 ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy ust. 5.
4. Szef Służby Cywilnej jako administrator danych przetwarza w systemie teleinformatycznym dane osobowe użytkowników tego systemu w celu realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4.
5. Czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 3, dokonuje dyrektor generalny urzędu lub osoba przez niego upoważniona. Uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym następuje z wykorzystaniem loginu i hasła dostępowego do konta użytkownika po uprzednim uwierzytelnieniu tego konta z wykorzystaniem służbowego adresu poczty elektronicznej.

(Art. 27a wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw RP komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego)
Art. 27a. System teleinformatyczny w służbie cywilnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...