• Art. 30. słuzb. cywil. -...
  24.04.2024

Ustawa o służbie cywilnej

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2024.0.409 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Art. 30. słuzb. cywil.


Protokół z naboru na wolne stanowiska pracy

1.
Sporządza się protokół z przeprowadzonego naboru.
2.
Protokół zawiera:
1)
określenie stanowiska pracy, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art. 29a wyłonienie w toku naboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia, pierwszeństwo osób niepełnosprawnych ust. 2, przedstawianych dyrektorowi generalnemu;
2)
liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert niespełniających wymogów formalnych;
3)
informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
4)
uzasadnienie dokonanego wyboru;
5)
skład komisji przeprowadzającej nabór.
Po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikatu o gotowości do uruchomienia systemu teleinformatycznego – art. 30 protokół z naboru na wolne stanowiska pracy ust. 2 otrzyma poniższe brzmienie:
2.
Protokół zawiera w szczególności:
1)
określenie stanowiska pracy, na które był przeprowadzany nabór;
2)
określenie liczby nadesłanych ofert;
3)
imiona i nazwiska wyłonionych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art. 29a wyłonienie w toku naboru najlepszych kandydatów do zatrudnienia, pierwszeństwo osób niepełnosprawnych ust. 4;
4)
informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5)
uzasadnienie dokonanego wyboru;
6)
określenie składu komisji przeprowadzającej nabór.
Art. 30. Protokół z naboru na wolne stanowiska pracy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...