• Art. 53a. - Tryb powoływ...
  24.04.2024

Ustawa o służbie cywilnej

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2024.0.409 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Art. 53a. słuzb. cywil.


Tryb powoływania i odwoływania ze stanowisk w służbie cywilnej

1.
Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 1, powołuje i odwołuje właściwy minister, kierownik urzędu centralnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wojewoda.
2.
Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 2, powołuje i odwołuje dyrektor generalny urzędu.
3.
Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 3, powołuje i odwołuje Główny Lekarz Weterynarii, w porozumieniu z właściwym wojewodą.
3a.
Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 3a, powołuje i odwołuje wojewódzki lekarz weterynarii.
3b.
Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 3b, powołuje i odwołuje wojewoda:
1)
za zgodą Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – w przypadku wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
2)
na wniosek wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – w przypadku zastępcy wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
4.
Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 4, powołuje i odwołuje dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego.
4a.
Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 5, powołuje i odwołuje się według odrębnych przepisów.
5.
Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 1–4a, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
6.
Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 2–5, dyrektor generalny urzędu, w którym jest on zatrudniony, udziela urlopu bezpłatnego na czas powołania.
7.
Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 1, w urzędzie, w którym jest on dotychczas zatrudniony, urlopu bezpłatnego udziela kierownik tego urzędu.
8.
Dyrektorowi generalnemu powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 wyższe stanowiska w służbie cywilnej pkt 1–4 urlopu bezpłatnego udziela kierownik urzędu, w którym jest on dotychczas zatrudniony.
9.
Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor generalny urzędu wyznacza urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej stanowisko pracy zgodne z jego kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.
Art. 53a. Tryb powoływania i odwoływania ze stanowisk w s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...