• Art. 70. słuzb. cywil. -...
  24.04.2024

Ustawa o służbie cywilnej

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2024.0.409 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Art. 70. słuzb. cywil.


Przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy urzędnika służby cywilnej

Stosunek pracy urzędnika służby cywilnej wygasa w razie:
1)
odmowy złożenia ślubowania;
2)
utraty obywatelstwa państwa należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby cywilnej;
4)
prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu urzędnika w służbie cywilnej;
6)
upływu trzech miesięcy nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania;
7)
odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym mowa w art. 62 przeniesienie służbowe urzędnika służby cywilnej i art. 63 przeniesienie urzędnika służby cywilnej do innego urzędu w tej samej lub innej miejscowości, lub niepodjęcia pracy w urzędzie, do którego urzędnik został przeniesiony w trybie art. 66 przeniesienie w razie likwidacji lub reorganizacji urzędu.
Art. 70. Przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy urzędnika ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...