• Ustawa o służbie cywilnej...
  24.04.2024

Ustawa o służbie cywilnej

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2024.0.409 t.j. - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Rozdział 12. Przepisy końcowe

Traci moc ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. poz. 1217, z późn. zm.).
Traci moc ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. poz. 1218, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 6 ust. 1, art 19–22, art. 24 i art 26–28, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2009 r.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7ust . 1, art 40-43, art. 45 opłata za postępowanie kwalifikacyjne, art 47-49, art. 160 zmiana ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw i art. 186 zmiana ustawy o finansach publicznych pkt 2-6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 23.12.2008 r. - Dz.U. z 2008 r. poz. 1505]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...