• Art. 20. - Upoważnienie ...
  22.06.2024
Obserwuj akt

Art. 20. Sł. Kontr.i Wywiadu


Upoważnienie do załatwiania spraw w imieniu Szefa SKW lub Szefa SWW

1.
Szefowie SKW i SWW kierują podległymi sobie służbami bezpośrednio lub przez swoich zastępców.
2.
Szefowie SKW i SWW mogą upoważnić podległych żołnierzy zawodowych lub funkcjonariuszy do załatwiania spraw w ich imieniu w określonym zakresie, z zastrzeżeniem, że upoważnienie Szefa SKW nie może obejmować spraw, o których mowa w art. 29 obserwowanie i rejestrowanie obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych ust. 3, art. 33 nabycie, zbycie lub przejęcie w sposób niejawny przedmiotów pochodzących z przestępstwa ust. 1 i art. 34 niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa ust. 1, a także art. 31 kontrola operacyjna, z wyłączeniem upoważnienia zastępcy Szefa SKW w zakresie określonym w art. 31 kontrola operacyjna ust. 7a.
3.
Szefowie SKW i SWW, każdy w zakresie swojej właściwości, w drodze zarządzeń niepodlegających ogłoszeniu, określają sposoby, metody i formy wykonywania zadań w służbach w zakresie nieobjętym innymi przepisami.
Art. 20. Upoważnienie do załatwiania spraw w imieniu Szef... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...