• Art. 4. - Objaśnienie po...
  11.12.2023
Obserwuj akt

Art. 4. Sł. Kontr.i Wywiadu


Objaśnienie pojęć ustawowych

1.
Nazwy: Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego oraz ich skróty: "SKW" i "SWW" przysługują wyłącznie Służbom, o których mowa w art. 1 cel utworzenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i art. 2 cel utworzenia Służby Wywiadu Wojskowego (SWW).
2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
"jednostkach organizacyjnych MON" - należy przez to rozumieć inne, niż SZ RP jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej;
2)
"Kolegium do Spraw Służb Specjalnych" - należy przez to rozumieć organ działający przy Radzie Ministrów, o którym mowa w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557, 1488 i 2185);
3)
"Ministrze Koordynatorze Służb Specjalnych" - należy rozumieć Ministra - członka Rady Ministrów, którego zakres działania, wyznaczony na podstawie art. 33 organizacja Urzędu ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188), obejmuje zadania związane z działalnością służb specjalnych, w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 2, w tym koordynację działalności służb specjalnych.
Art. 4. Objaśnienie pojęć ustawowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...