• Art. 40. - Korzystanie z...
  29.05.2024
Obserwuj akt

Art. 40. Sł. Kontr.i Wywiadu


Korzystanie z pomocy osób niebędących funkcjonariuszami

1.
SKW i SWW przy wykonywaniu swoich zadań mogą korzystać, z zastrzeżeniem art. 41 zakaz korzystania z tajnej współpracy niektórych podmiotów oraz ograniczenia dotyczące funkcjonariuszy SKW i SWW, z pomocy osób niebędących ich funkcjonariuszami. Zabronione jest, z zastrzeżeniem ust. 2, ujawnianie danych o osobie udzielającej SKW i SWW pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych.
2.
Ujawnienie danych o osobie, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w art. 43 zezwolenie na udzielenie informacji niejawnej przez byłego funkcjonariusza lub pracownika SKW i SWW ust. 4.
3.
Za udzielenie pomocy osobom, o których mowa w ust. 1, może być przyznane wynagrodzenie wypłacane z funduszu operacyjnego.
4.
Jeśli w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez SKW i SWW z pomocy osób, o których mowa w ust. 1, osoby te utraciły życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu, osobom tym lub ich spadkobiercom przysługuje odszkodowanie, renta inwalidzka i rodzinna oraz świadczenia wyrównawcze, na zasadach i w trybie określonych w przepisach o świadczeniach osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.
5.
Jeśli w czasie korzystania lub w związku z korzystaniem przez SKW i SWW z pomocy osób, o których mowa w ust. 1, osoby te poniosły szkodę w mieniu, osobom tym przysługuje ryczałt albo odszkodowanie, na zasadach i w trybie określonych w przepisach o świadczeniach rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.
6.
Osoba, o której mowa w ust. 1, nie może ujawniać faktu udzielania pomocy ani okoliczności związanych z jej udzieleniem.
Art. 40. Korzystanie z pomocy osób niebędących funkcjonar... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...