• Art. 52. - Odpowiedzialn...
  19.07.2024
Obserwuj akt

Art. 52. Sł. Kontr.i Wywiadu


Odpowiedzialność karna funkcjonariusza SKW i SWW za członkostwo w niektórych organach, posiadanie akcji lub udziałów lub prowadzenie działalności gospodarczej

1.
Funkcjonariusz SKW albo SWW oraz żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe w SKW albo w SWW, który:
1)
jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego,
2)
jest członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej,
3)
jest członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,
4)
posiada w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek lub
5)
prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami zarządza taką działalnością lub jest przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności
- podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2.
Nie popełnia przestępstwa określonego w ust. 1 funkcjonariusz albo żołnierz, który uzyskał zgodę odpowiednio Szefa SKW albo Szefa SWW, o której mowa w art. 41 zakaz korzystania z tajnej współpracy niektórych podmiotów oraz ograniczenia dotyczące funkcjonariuszy SKW i SWW, ust. 3 pkt 2-4.
Art. 52. Odpowiedzialność karna funkcjonariusza SKW i SWW... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...