• Ustawa o Służbie Kontrwyw...
  18.05.2024

Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2023.0.81 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Obserwuj akt

Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.


----------
[Ustawa została ogłoszona 23.06.2006 r. - Dz.U. z 2006 r. poz. 709]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...