• Art. 142. - Nabycie praw...
  30.09.2023
Obserwuj akt

Art. 142. sł. więzienna


Nabycie prawa do urlopu dodatkowego

1.
Funkcjonariusz nabywa prawo do pierwszego urlopu dodatkowego:
1)
z upływem roku służby pełnionej w warunkach, o których mowa w art. 141 urlop dodatkowy, ust. 2;
2)
z dniem osiągnięcia określonego stażu służby.
2.
Prawo do kolejnych urlopów dodatkowych funkcjonariusz nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, musi być to rok, w którym służba jest pełniona w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych.
3.
Funkcjonariuszowi, który wykorzystał urlop dodatkowy za dany rok kalendarzowy, a następnie nabył w ciągu tego roku prawo do urlopu dodatkowego w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.
Art. 142. Nabycie prawa do urlopu dodatkowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...