• Art. 149. - Odwołanie z ...
  01.10.2023
Obserwuj akt

Art. 149. sł. więzienna


Odwołanie z urlopu wypoczynkowego, wstrzymanie udzielenia urlopu lub przesunięcie terminu urlopu

1.
Funkcjonariusza można odwołać z urlopu wypoczynkowego, a także wstrzymać udzielenie mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części - z ważnych względów służbowych.
2.
Termin urlopu wypoczynkowego może być przesunięty na uzasadniony wniosek funkcjonariusza.
3.
Odwołanie funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego albo wstrzymanie udzielenia mu urlopu wypoczynkowego wymaga formy pisemnej.
4.
Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego powinien zawierać, poza uzasadnieniem przyczyn tego przesunięcia, także wskazanie innego terminu do końca danego roku kalendarzowego, w którym urlop wypoczynkowy zostanie wykorzystany.
5.
Funkcjonariuszowi, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, urlopu tego należy udzielić do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Art. 149. Odwołanie z urlopu wypoczynkowego, wstrzymanie ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...