• Art. 181. - Zwrot pobran...
  26.05.2024
Obserwuj akt

Art. 181. sł. więzienna


Zwrot pobranego nienależnego równoważnika pieniężnego za brak mieszkania

1.
W przypadku pobrania nienależnego równoważnika pieniężnego, o którym mowa w art. 178 prawo do równoważnika pieniężnego za brak mieszkania, ust. 1, wydaje się decyzję o jego zwrocie.
2.
Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wypłaty równoważnika, o którym mowa w art. 178 prawo do równoważnika pieniężnego za brak mieszkania, ust. 1, oraz sposób zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego, uwzględniając termin wypłaty i zwrotu równoważnika oraz jednostki organizacyjne właściwe do jego wypłaty.
Art. 181. Zwrot pobranego nienależnego równoważnika pieni... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 11
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...