• Art. 193. - świadczenia ...
  28.09.2023
Obserwuj akt

Art. 193. sł. więzienna


świadczenia pieniężne funkcjonariuszy

1.
Funkcjonariuszowi przysługują następujące świadczenia pieniężne:
1)
zasiłek na zagospodarowanie;
2)
zwrot kosztów przejazdu;
3)
nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi;
4)
nagrody jubileuszowe;
5)
dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe;
6)
ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby;
7)
rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normę, o której mowa w art. 121 wymiar czasu służby ust. 1;
8)
świadczenie motywacyjne;
9)
świadczenie za długoletnią służbę.
2.
W razie śmierci funkcjonariusza lub członka jego rodziny przysługuje zasiłek pogrzebowy.
3.
W razie śmierci funkcjonariusza w związku ze służbą przysługuje pomoc finansowa na kształcenie dzieci.
4.
Świadczenia pieniężne przyznaje kierownik jednostki organizacyjnej, a w odniesieniu do wyższych stanowisk kierowniczych w Służbie Więziennej odpowiedni przełożony, o którym mowa w art. 63 wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej ust. 2.
Art. 193. świadczenia pieniężne funkcjonariuszy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...