• Art. 199. - Wyłączenie p...
  28.09.2023
Obserwuj akt

Art. 199. sł. więzienna


Wyłączenie prawa do nagrody rocznej

Nagroda roczna nie przysługuje za rok kalendarzowy, w którym:
1)
skazano funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwo skarbowe;
2)
wymierzono funkcjonariuszowi orzeczeniem karę dyscyplinarną wydalenia ze służby;
3)
wydano funkcjonariuszowi opinię służbową o:
a) niewywiązywaniu się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku, stwierdzonym w okresie służby stałej,
b) nieprzydatności na zajmowanym stanowisku w okresie służby stałej,
c) nieprzydatności do służby w okresie służby przygotowawczej;
4)
nastąpiło wygaśnięcie stosunku służbowego wskutek porzucenia służby.
Art. 199. Wyłączenie prawa do nagrody rocznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...