• Art. 208a. - Wynagrodzen...
  28.09.2023

Ustawa o Służbie Więziennej

Stan prawny aktualny na dzień: 28.09.2023

Dz.U.2023.0.1683 t.j. - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Obserwuj akt

Art. 208a. sł. więzienna


Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad psem specjalnym lub służbowym

1.
Funkcjonariuszowi za wykonywanie zadań, o których mowa w art. 208 dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie zadań poza obowiązkami służbowymi ust. 1 pkt 1, przysługuje miesięcznie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości do 153 zł, proporcjonalnie do liczby dni sprawowanej opieki nad psem w miesiącu.
2.
W przypadku sprawowania opieki:
1)
nad więcej niż jednym psem służbowym dodatkowe wynagrodzenie stanowi wielokrotność stawki określonej w ust. 1;
2)
przez kilku funkcjonariuszy nad jednym psem służbowym dodatkowe wynagrodzenie dzieli się między nich, proporcjonalnie do liczby dni sprawowanej przez każdego z nich opieki nad psem służbowym w miesiącu.
3.
Dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad psem służbowym jest wypłacane na wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.
4.
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)
nazwę jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz sprawował opiekę nad psem służbowym;
2)
informację o liczbie dni w miesiącu, w których funkcjonariusz wykonywał czynności związane z zapewnieniem opieki psu służbowemu;
3)
informację o liczbie psów służbowych, nad którymi funkcjonariusz sprawował opiekę.
Art. 208a. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad psem s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...