• Art. 272. - Przepis prze...
  23.09.2023

Ustawa o Służbie Więziennej

Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2023

Dz.U.2023.0.1683 t.j. - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Obserwuj akt

Art. 272. sł. więzienna


Przepis przejściowy

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 3 i 4, art. 15 ust. 4, art. 17 pkt 3 i 5, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 3, art. 25, art. 26 ust. 2 i 3, art. 34 ust. 4, art. 68a ust. 9, art. 69 ust. 4 i 5, art. 71, art. 72 ust. 4, art. 74 ust. 2, art. 84 ust. 2, art. 96 ust. 4, art. 98, art. 100 ust. 3, art. 106 ust. 3 i 4, art. 107 ust. 3, art. 109 ust. 2 i art. 123 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 273 utrata mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 wyposażenie funkcjonariuszy ust. 2, art. 23 współdziałanie Służby Więziennej z Policją ust. 4, art. 26 funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej ust. 2, art. 31ust . 1, art. 36 odznaka „Za zasługi dla więziennictwa” ust. 4, art. 37 legitymacja służbowa funkcjonariusza ust. 3, art. 39 przyjęcia do służby w Służbie Więziennej ust. 5, art. 55 rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych i nadawania stopni, art. 56 uposażenie funkcjonariusza ust. 4, art. 57 składniki uposażenia funkcjonariusza ust. 3, art. 58 dodatki do uposażenia funkcjonariuszy ust. 3, art. 73 uprawnienia funkcjonariusza przeniesionego do służby w innej miejscowości lub delegowanego do czasowego pełnienia służby ust. 4, art. 110 resortowe komisje lekarskie ust. 2, art. 119 prawo do wyżywienia lub równoważnika pieniężnego za wyżywienie ust. 3 i 4, art. 155 realizacja prawa do umundurowania ust. 4, art. 156 równoważnik pieniężny za umundurowanie ust. 2, art. 168 przekazanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ust. 9, art. 169 wyróżnienia funkcjonariuszy ust. 2, art. 195 zwrot kosztów przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego lub zryczałtowany równoważnik pieniężny ust. 4, art. 205 rozporządzenie w sprawie funduszu na nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi, art. 207 okresy służby uprawniające do nagrody jubileuszowej ust. 5, art. 215 świadczenia socjalne ust. 3 i art. 228 potrącenia z uposażenia funkcjonariuszy ust. 3 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Art. 272. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...