• Art. 272a. - Przepis prz...
  23.09.2023

Ustawa o Służbie Więziennej

Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2023

Dz.U.2023.0.1683 t.j. - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Obserwuj akt

Art. 272a. sł. więzienna


Przepis przejściowy

1.
W latach 2012-2021 maksymalny limit wydatków budżetu państwa na świadczenie, o którym mowa w art. 195a ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby, wynosi 75.930 tys. zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi:
1)
2012 r. - 6.785 tys. zł;
2)
2013 r. - 6.954 tys. zł;
3)
2014 r. - 7.128 tys. zł;
4)
2015 r. - 7.306 tys. zł;
5)
2016 r. - 7.489 tys. zł;
6)
2017 r. - 7.676 tys. zł;
7)
2018 r. - 7.861 tys. zł;
8)
2019 r. - 8.049 tys. zł;
9)
2020 r. - 8.242 tys. zł;
10)
2021 r. - 8.440 tys. zł.
1a.
W latach 2022-2031 maksymalny limit wydatków budżetu państwa na świadczenie, o którym mowa w art. 195a ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby, wynosi 96 923 tys. zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi w:
1)
2022 r. - 8 651 tys. zł;
2)
2023 r. - 8 867 tys. zł;
3)
2024 r. - 9 089 tys. zł;
4)
2025 r. - 9 316 tys. zł;
5)
2026 r. - 9 549 tys. zł;
6)
2027 r. - 9 788 tys. zł;
7)
2028 r. - 10 033 tys. zł;
8)
2029 r. - 10 284 tys. zł;
9)
2030 r. - 10 541 tys. zł;
10)
2031 r. - 10 805 tys. zł.
2.
Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie rocznych limitów wydatków, dokonując przynajmniej cztery razy w roku, według stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok.
3.
W przypadku zagrożenia przekroczenia rocznego i maksymalnego limitu wydatków oraz w przypadku gdy w okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej oceny, o której mowa w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres została przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący, polegający na proporcjonalnej zmianie wysokości ryczałtu.
Art. 272a. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...