• Art. 103. - Potrącenia z...
  20.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-04-23

Art. 103. służba żołn. zawod.


Potrącenia z uposażenia

1.
Z uposażenia żołnierza zawodowego mogą być dokonywane potrącenia w granicach i na zasadach określonych w przepisach o wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2.
Przez uposażenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć uposażenie wymienione w art. 72 składniki uposażenia żołnierzy zawodowych ust. 1, dodatkowe uposażenie roczne, o którym mowa w art. 83 dodatkowe uposażenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w art. 88 dodatkowe wynagrodzenie z tytułu powierzenia czasowego pełnienia obowiązków służbowych, odprawę z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, o której mowa w art. 94 odprawa żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, i należności pieniężne wymienione w art. 95 inne należności pieniężne żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej pkt 1 i 2.
2a.
Z uposażenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się potrąceń na podstawie prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary pieniężnej, wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym.
3.
Odprawa z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, o której mowa w art. 94 odprawa żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej, podlega egzekucji wyłącznie na zaspokojenie zaległych świadczeń alimentacyjnych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ust. 1.
4.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do zaliczek pobranych przez żołnierza zawodowego do rozliczenia, które potrąca się z uposażenia, i innych należności, o których mowa w art. 73 inne należności pieniężne żołnierzy zawodowych, w pełnej wysokości, niezależnie od potrąceń dokonywanych z innych tytułów.
Art. 103. Potrącenia z uposażenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 102 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...