• Art. 54. - Umowa z żołni...
  03.12.2022
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-04-23

Art. 54. służba żołn. zawod.


Umowa z żołnierzem kierowanym na studia, naukę, staż, kurs lub specjalizację

1.
Z żołnierzem zawodowym, którego planuje się na koszt wojska skierować na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą, których koszt przekracza sześciokrotność najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, zawiera się umowę, która określa warunki zwrotu kosztów poniesionych na jego utrzymanie i naukę w przypadku przerwania, odwołania z kształcenia lub zwolnienia z zawodowej służby wojskowej przed określonym w umowie okresem służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w art. 111 obligatoryjne przesłanki zwolnienia z zawodowej służby wojskowej pkt 1, 4, 6–7, pkt 9 lit. a i pkt 11–16 oraz art. 112 fakultatywne przesłanki zwolnienia z zawodowej służby wojskowej ust. 1 pkt 1, w wysokości proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu tej nauki.
1a.
Odwołanie żołnierza z kształcenia może nastąpić w przypadku:
1)
braku postępów w kształceniu;
2)
naruszenia regulaminów ustalonych przez organizatora kształcenia;
3)
wniosku żołnierza.
2.
Organem uprawnionym do zawarcia umowy jest organ, który kieruje żołnierza zawodowego na studia lub naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą.
Art. 54. Umowa z żołnierzem kierowanym na studia, naukę, ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 51 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...