• Art. 74. - Wypłata uposa...
  19.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-04-23

Art. 74. służba żołn. zawod.


Wypłata uposażenia i innych należności pieniężnych

1.
Wypłaty uposażenia oraz innych należności, o których mowa w art. 73 inne należności pieniężne żołnierzy zawodowych, dokonuje jednostka wojskowa lub instytucja cywilna, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko służbowe w instytucji cywilnej oraz w jednostce organizacyjnej, dla której Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, albo nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, niebędącej jednostką budżetową:
1)
zasiłek na zagospodarowanie,
2)
nagrody uznaniowe i zapomogi przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej,
3)
nagrodę jubileuszową,
4)
gratyfikację urlopową,
5)
należności za przeniesienie służbowe,
6)
należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, z wyjątkiem ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe,
7)
należności i świadczenia pośmiertne, o których mowa w art. 73 inne należności pieniężne żołnierzy zawodowych ust. 2,
8)
uposażenie i należności związane ze skierowaniem żołnierza zawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa
- wypłaca wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu żołnierz pozostaje.
Art. 74. Wypłata uposażenia i innych należności pieniężnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 14 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...