• Art. 81. - Zasady wypłac...
  19.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-04-23

Art. 81. służba żołn. zawod.


Zasady wypłacania uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia

1.
Uposażenie zasadnicze i dodatki o charakterze stałym są wypłacane miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługują.
2.
Dodatki do uposażenia zasadniczego, inne niż wymienione w ust. 1, wypłaca się nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki uzasadniające ich przyznanie. W przypadku dodatków do uposażenia wypłacanych żołnierzom zawodowym za czynności wykonywane w okresie roku kalendarzowego, dodatki te wypłaca się w pierwszym kwartale następnego roku kalendarzowego.
3.
Inne należności, o których mowa w art. 73 inne należności pieniężne żołnierzy zawodowych, wypłaca się w terminie czternastu dni od dnia, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki uzasadniające otrzymanie tych należności albo właściwy organ podjął decyzję o przyznaniu żołnierzowi tych należności, w przypadku gdy przyznanie prawa do należności lub określenie ich wysokości jest uzależnione od wydania takiej decyzji, z zastrzeżeniem art. 83 dodatkowe uposażenie roczne ust. 5, art. 92 uposażenie żołnierza zawodowego zawieszonego w czynnościach służbowych lub tymczasowo aresztowanego ust. 2 i art. 96 świadczenia pieniężne żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej ust. 6.
4.
Uposażenie i inne należności, o których mowa w art. 73 inne należności pieniężne żołnierzy zawodowych, są płatne bezpośrednio do rąk żołnierza zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Uposażenie i inne należności, o których mowa w art. 73 inne należności pieniężne żołnierzy zawodowych, mogą być wypłacane w formie bezgotówkowej, na warunkach ustalonych w pisemnym porozumieniu między płatnikiem i żołnierzem zawodowym.
Art. 81. Zasady wypłacania uposażenia zasadniczego i doda... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 77 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...