• Art. 85. - Nagrody jubil...
  19.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2022-04-23

Art. 85. służba żołn. zawod.


Nagrody jubileuszowe

1.
Żołnierzom zawodowym przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
1)
po dwudziestu latach czynnej służby wojskowej - 75 %,
2)
po dwudziestu pięciu latach czynnej służby wojskowej - 100 %,
3)
po trzydziestu latach czynnej służby wojskowej - 150 %,
4)
po trzydziestu pięciu latach czynnej służby wojskowej - 200 %,
5)
po czterdziestu latach czynnej służby wojskowej - 300 %
- miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym.
2.
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, okresy wliczane do okresu czynnej służby wojskowej, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz tryb jej obliczania i wypłacania, uwzględniając okresy służby, pracy i nauki powodujące nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, sposób dokumentowania tych okresów oraz postępowania w przypadku zbiegu prawa do kilku nagród, a także termin wypłacania nagrody.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do sędziów sądów wojskowych oraz prokuratorów do spraw wojskowych, którym gratyfikacje jubileuszowe przysługują w wysokości i na zasadach określonych odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) oraz ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze.
Art. 85. Nagrody jubileuszowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...