• Art. 2a. - Przesłanki ni...
  05.12.2022
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2021-06-16

Art. 2a. sł. zagraniczna


Przesłanki niedopuszczalności zatrudnienia w służbie zagranicznej

1.
W służbie zagranicznej, w tym na stanowiskach, o których mowa w art. 28a wymogi wobec kandydata na kierownicze stanowisko w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych ust. 1, nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322).
2.
Przepis ust. 1 stosuje się także do niebędących członkami służby zagranicznej osób:
1)
o których mowa w art. 2 skład służby zagranicznej ust. 2 pkt 3,
2)
zatrudnionych w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320),
3)
zatrudnionych w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537),
4)
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych,
5)
zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zapewniających merytoryczną obsługę zadań ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
– o ile osoby te są obywatelami polskimi.
Art. 2a. Przesłanki niedopuszczalności zatrudnienia w słu... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...