• Art. 53. sł. zagr. - Prz...
  19.09.2021

AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 19.09.2021

Dz.U.2020.0.1854 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej
(Uchylony z dniem 16.06.2021 r.)

Art. 53. sł. zagraniczna


Przepis przejściowy

1.
Z dniem wejścia ustawy w życie:
1)
członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w Ministerstwie Spraw Zagranicznych stają się członkami służby zagranicznej;
2)
osoby zatrudnione w placówkach zagranicznych, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 2 skład służby zagranicznej ust. 2, stają się członkami służby zagranicznej;
3)
dyrektor generalny w Ministerstwie Spraw Zagranicznych staje się dyrektorem generalnym służby zagranicznej;
4)
pracownicy oddelegowani lub wyznaczeni, w trybie określonym w przepisach odrębnych, do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub w placówkach zagranicznych, z dniem wejścia ustawy w życie, stają się członkami personelu dyplomatyczno-konsularnego zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w służbie zagranicznej; przepisy art. 54 przepis przejściowy stosuje się odpowiednio.
2.
Z dniem wejścia ustawy w życie osoby, o których mowa w ust. 1 i art. 2 skład służby zagranicznej ust. 2, wykonują swoje obowiązki na dotychczasowych warunkach.
Art. 53. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...