• AKT ARCHIWALNY - Ustawa z...
  07.12.2023

AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 07.12.2023

Dz.U.2020.0.1854 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej

Uchylony dnia: 2021-06-16
Dz.U. uchylający akt: 2021.0.464

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. poz. 59, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2001 r. poz. 953, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 34, z 1997 r. poz. 739, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. poz. 773, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz.U. poz. 777) wprowadza się, następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz.U. z 2001 r. poz. 802, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. poz. 483, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. poz. 1118 i z 2001 r. poz. 475): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...