• Ustawa o specjalnych stre...
  14.04.2024

Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2023.0.1604 t.j. - Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady i tryb ustanawiania specjalnych stref ekonomicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzania takimi strefami oraz szczególne zasady i warunki prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Specjalną strefą ekonomiczną, zwaną dalej "strefą", jest wyodrębniona zgodnie z przepisami ustawy, niezamieszkała część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na zasadach określonych ustawą.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Strefa może być ustanowiona w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego części terytorium kraju, w szczególności przez:
1)
rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej;
2)
rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej;
3)
rozwój eksportu;
4)
zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług;
5)
zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej;
6)
tworzenie nowych miejsc pracy;
7)
zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...