• Art. 2. - Katalog pojęć ...
  23.03.2023

Ustawa o spółdzielni europejskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 23.03.2023

Dz.U.2018.0.2043 t.j. - Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej

Art. 2. spół. europ.


Katalog pojęć ustawowych

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
bank spółdzielczy - bank spółdzielczy w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613), zwanej dalej "ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających";
2)
państwa członkowskie - państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3)
podmiot uczestniczący - spółdzielnię, osobę prawną lub osobę fizyczną bezpośrednio uczestniczącą w założeniu spółdzielni europejskiej;
4)
rejestr - rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
5)
rozporządzenie - rozporządzenie, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1;
6)
spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa - spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych";
7)
spółdzielnia - spółdzielnię w rozumieniu art. 1 pojęcie spółdzielni i jej działalność ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285), zwanej dalej "Prawem spółdzielczym";
8)
spółdzielnia europejska - spółdzielnię europejską określoną w rozporządzeniu.
Art. 2. Katalog pojęć ustawowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...