• Ustawa o spółdzielni euro...
  28.05.2024

Ustawa o spółdzielni europejskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2018.0.2043 t.j. - Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej

Tytuł V. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. poz. 209, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz. U. poz. 556, z 2004 r. poz. 959 oraz z 2005 r. poz. 551): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. poz. 844, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. poz. 551 i 1538) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...