• Art. 16. - Statut kółka ...
  22.05.2024
Obserwuj akt

Art. 16. org. rolników


Statut kółka rolniczego

1.
Statut kółka rolniczego powinien określać:
1)
nazwę i siedzibę kółka;
2)
podmiotowy i terytorialny zakres jego działania;
3)
cele i zadania kółka oraz środki ich realizacji;
4)
zakres i przedmiot działalności gospodarczej;
5)
sposób wstępowania i występowania członków oraz utraty członkostwa;
6)
prawa i obowiązki członków;
7)
sposób ustanawiania składek członkowskich;
8)
strukturę organizacyjną kółka;
9)
organy kółka, ich kompetencje, okres kadencji oraz tryb ich wyboru i odwoływania przed upływem kadencji;
10)
warunki podejmowania i ważności uchwał organów kółka;
11)
sposób reprezentowania kółka na zewnątrz;
12)
majątek kółka oraz sposób dysponowania tym majątkiem;
13)
sposób zaciągania przez kółko zobowiązań majątkowych;
14)
zasady podziału nadwyżki z prowadzonej działalności gospodarczej;
15)
sposób zmiany statutu;
16)
tryb likwidacji kółka.
2.
W strukturze organizacyjnej kółka statut może przewidywać powoływanie sekcji, kół bądź zespołów specjalistycznych, odpowiadających zainteresowaniom członków (producentów określonych upraw, hodowców i innych), oraz zespołów młodych rolników i innych.
Art. 16. Statut kółka rolniczego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...