• Art. 34. - Statut Krajow...
  27.02.2024
Obserwuj akt

Art. 34. org. rolników


Statut Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

1.
Statut Krajowego Związku jest uchwalany przez krajowy zjazd delegatów kółek rolniczych, związków rolników, kółek i organizacji rolniczych oraz innych zrzeszonych w nim organizacji. Krajowy zjazd uchwala także zmiany w statucie.
2.
W wypadku uchwalenia zmiany statutu dotychczasowego bądź nowego statutu, do czasu ich rejestracji obowiązuje statut dotychczasowy.
3.
Statut Krajowego Związku powinien określać w szczególności:
1)
cele i zadania Krajowego Związku;
2)
szczegółowe zasady, zakres i tryb jego działania;
3)
prawa i obowiązki organizacji członkowskich;
4)
sposób ustanawiania składek członkowskich;
5)
organy Krajowego Związku, tryb i zasady ich wyboru, okres kadencji, kompetencje, tryb działania oraz odwoływania członków tych organów przed upływem kadencji;
6)
warunki podejmowania i ważności uchwał organów Krajowego Związku;
7)
sposób reprezentowania Krajowego Związku na zewnątrz oraz zaciąganie przez ten Związek zobowiązań majątkowych;
8)
majątek i fundusze Krajowego Związku oraz zasady gospodarowania tym majątkiem i funduszami;
9)
sposób zmiany statutu.
4.
Statut Krajowego Związku podlega rejestracji.
Art. 34. Statut Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...