• Ustawa o społeczno-zawodo...
  26.02.2024

Ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2022.0.281 t.j. - Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

Obserwuj akt

Rozdział 5. Rolnicze zrzeszenia branżowe

1.
Rolnicze zrzeszenie branżowe jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą i broniącą praw i interesów rolników indywidualnych specjalizujących się w określonej gałęzi produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
2.
Terenem działania rolniczego zrzeszenia branżowego może być jedna bądź więcej wsi, teren gminy (miasta) lub większej liczby gmin (miast) danego województwa, jedno województwo albo więcej województw.
3.
Do członkostwa w rolniczym zrzeszeniu branżowym stosuje się odpowiednio przepisy art. 15 kółko rolnicze, członkostwo w kółku rolniczym, ust. 3 i 4.
Członek rolniczego zrzeszenia branżowego może być równocześnie członkiem kółka rolniczego.
Do rolniczych zrzeszeń branżowych w sprawach nie uregulowanych w art. 23 rolnicze zrzeszenie branżowe, i art. 24 członkostwo w rolniczym zrzeszeniu branżowym a członkostwo w kółku rolniczym, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kółek rolniczych.
Rolnicze zrzeszenie branżowe może zrzeszać się w związku rolniczych zrzeszeń branżowych, a w wypadku nieprzystąpienia do takiego związku zrzesza się we właściwym krajowym związku branżowym.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...