• Art. 30. - Rady sportu
  27.09.2023

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 27.09.2023

Dz.U.2022.0.1599 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Art. 30. sport


Rady sportu

1.
W jednostkach samorządu terytorialnego mogą działać rady sportu powołane przez właściwe organy wykonawcze spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
2.
Organ, o którym mowa w ust. 1, ustala skład i zasady powoływania członków rady sportu, a także regulamin jej działania.
3.
Do zadań rady sportu należy w szczególności opiniowanie:
1)
strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej;
2)
projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
3)
programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów usług sportu i rekreacji;
4)
projektów uchwał, o których mowa w art. 27 obowiązek tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, ust. 2.
4.
Członkowie rad sportu wykonują swoje funkcje społecznie.
Art. 30. Rady sportu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...