• Art. 45b. - Odpowiedzial...
  16.01.2022

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 16.01.2022

Dz.U.2020.0.1133 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Art. 45b. sport


Odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach polskiego związku sportowego

1.
Odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach polskiego związku sportowego jest realizowana na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym.
2.
Odpowiedzialność dyscyplinarna opiera się na następujących zasadach:
1)
prawa do obrony;
2)
dwuinstancyjności postępowania.
3.
Regulamin dyscyplinarny, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności: podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną, rodzaje kar dyscyplinarnych, organy dyscyplinarne i ich kompetencje oraz tryb postępowania dyscyplinarnego.
4.
Prowadzenie postępowania karnego, administracyjnego lub cywilnego przeciwko obwinionemu nie wyklucza postępowania dyscyplinarnego o ten sam czyn.
5.
Karami dyscyplinarnymi mogą być w szczególności:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
zawieszenie;
4)
dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia;
5)
kara pieniężna;
6)
przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej;
7)
skreślenie ze związku;
8)
wykluczenie ze związku.
Art. 45b. Odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach polskie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...