• Art. 85. - Przepis przej...
  15.04.2024

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.2048 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Art. 85. sport


Przepis przejściowy

1.
Stypendia przyznane na podstawie art. 22 uprawnienia organu nadzorczego wobec władz polskiego związku sportowego lub art. 23a ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, oraz na podstawie art. 34 nagrody pieniężne i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe ust. 1, 2 i 6 lub art. 35 odznaki, wyróżnienia i nagrody pieniężne za szczególną aktywność i osiąganie wybitnych osiągnięć w działalności w zakresie sportu ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 2, przysługują do końca okresu, na jaki zostały przyznane.
2.
Osoby, którym przyznano świadczenie pieniężne na podstawie art. 23b ust. 1, 1a lub 2 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, oraz na podstawie art. 38 obowiązkowe ubezpieczenie zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie ust. 1 lub art. 38a ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 2, zachowują prawo do tego świadczenia.
3.
Do postępowań w sprawach świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 23b ust. 1, 1a lub 2 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, oraz na podstawie art. 38 obowiązkowe ubezpieczenie zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie ust. 1 lub art. 38a ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 2, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.
Przyznanie świadczeń pieniężnych ze środków budżetu państwa dla osób, które zdobyły medal na igrzyskach olimpijskich, które odbyły się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, następuje na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że art. 38 ust. 1 pkt 5 ustawy uchylanej w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 2 nie stosuje się.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, art. 36 świadczenie pieniężne dla reprezentantów Polski zaklasyfikowanych na igrzyska ust. 2 pkt 7 stosuje się.
Art. 85. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...