• Art. 91. - Przepis przej...
  15.04.2024

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.2048 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Art. 91. sport


Przepis przejściowy

1.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 7a ust. 3, art. 12a ust. 2, art. 23a ust. 7, art. 23b ust. 1b i 2a, art. 28 ust. 2, art. 45 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 uczniowski klub sportowy ust. 8, art. 29 dofinansowywanie uprawiania sportu, jego promocji i finansowanie kosztów opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej ust. 6, art. 32 stypendium sportowe za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym ust. 7, art. 34 nagrody pieniężne i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe ust. 4, art. 35 odznaki, wyróżnienia i nagrody pieniężne za szczególną aktywność i osiąganie wybitnych osiągnięć w działalności w zakresie sportu ust. 4, art. 36 świadczenie pieniężne dla reprezentantów Polski zaklasyfikowanych na igrzyska ust. 11 niniejszej ustawy,
1a)
art. 54 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa osób przebywających w górach zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 uchylony ust. 5 niniejszej ustawy,
1b)
art. 55 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, w zakresie dotyczącym Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz ratowników górskich zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 40 uchylony ust. 4 niniejszej ustawy,
2)
art. 53a ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37a warunki prowadzenia statków do uprawiania turystyki wodnej, dokument kwalifikacyjny ust. 14 i 15 ustawy, o której mowa w art. 67 zmiana ustawy o żegludze śródlądowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
3)
art. 29 ust. 4, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 7 i art. 37 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 29 dofinansowywanie uprawiania sportu, jego promocji i finansowanie kosztów opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej ust. 6, art. 32 stypendium sportowe za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym ust. 7, art. 34 nagrody pieniężne i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe ust. 4 i art. 37 orzeczenie o stanie zdrowia zawodnika ust. 2 niniejszej ustawy,
4)
art. 132c rozporządzenia w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku ustawy, o której mowa w art. 53 zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej , zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 132c rozporządzenia w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku ustawy, o której mowa w art. 53 zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej , w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
5)
art. 132 opłata podmiotów świadczących usługę reklamy napojów alkoholowych ust. 4 i art. 133 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 54 zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 132 opłata podmiotów świadczących usługę reklamy napojów alkoholowych ust. 4 i art. 133 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 54 zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
6)
art. 9 uchylony ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 58 zmiana ustawy o systemie oświaty, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 uchylony ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 58 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
7)
art. 24a uchylony ustawy, o której mowa w art. 67 zmiana ustawy o żegludze śródlądowej, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24a uchylony ustawy, o której mowa w art. 67 zmiana ustawy o żegludze śródlądowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
8)
art. 27 świadczenia w zakresie zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 74 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 27 świadczenia w zakresie zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 74 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
- nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13a uchylony ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 58 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.
Art. 91. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...