• Ustawa o sporcie
  06.06.2023

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 06.06.2023

Dz.U.2022.0.1599 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa zasady uprawiania i organizowania sportu.
Orzeczenia: 1
1.
Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.
1a.
Za sport uważa się również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku sportowego.
2.
Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...