• Ustawa o sporcie
  22.05.2024

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2023.0.2048 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozdział 5. Narodowy ruch olimpijski

1.
Polski Komitet Olimpijski jest związkiem stowarzyszeń zrzeszającym polskie związki sportowe oraz inne osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne, związane z narodowym ruchem olimpijskim.
2.
Polski Komitet Olimpijski jest organizacją pozarządową, która samodzielnie wyznacza i realizuje cele związane z ruchem olimpijskim.
1.
Polski Komitet Olimpijski współpracuje z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej w zakresie sportu.
2.
Polski Komitet Olimpijski opiniuje projekty założeń aktów prawnych oraz projekty aktów prawnych w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
3.
Polski Komitet Olimpijski jest wyłącznie uprawniony do używania jakiegokolwiek znaku lub innego oznaczenia, składającego się z symbolu olimpijskiego lub zawierającego symbol olimpijski oraz nazw Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska XXX Olimpiady, Igrzyska XXXI Olimpiady, Igrzyska XXXII Olimpiady, Igrzyska XXXIII Olimpiady, Igrzyska XXXIV Olimpiady, Igrzyska XXXV Olimpiady, Komitet Olimpijski, Reprezentacja Olimpijska, Ruch Olimpijski i Karta Olimpijska.
1.
Polski Komitet Paralimpijski, działający w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń, organizuje narodowy ruch paralimpijski osób niepełnosprawnych.
2.
Polski Komitet Paralimpijski jest wyłącznie uprawniony do wykorzystywania symboliki paralimpijskiej oraz nazw Igrzyska Paralimpijskie i Komitet Paralimpijski.
3.
Do Polskiego Komitetu Paralimpijskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 Polski Komitet Olimpijski ust. 2 i art. 25 zadania i uprawnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego ust. 1 i 2.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...