• Art. 21. - Odpis na Fund...
  12.07.2024
Obserwuj akt

Art. 21. Ustawa o środkach na


Odpis na Fundusz

1.
Wytwórca energii elektrycznej wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej:
1)
energię wiatru,
2)
energię promieniowania słonecznego,
3)
energię geotermalną w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
4)
hydroenergię w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
5)
biomasę oraz biopłyny w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 3 i 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
6)
odpady w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852 i 2029),
7)
węgiel brunatny,
8)
paliwa ciekłe w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 3b ustawy – Prawo energetyczne,
9)
węgiel kamienny,
10)
paliwa gazowe w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, z wyłączeniem biogazu i biogazu rolniczego w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 1 i 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, dostarczane sieciami gazowymi lub gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 11e ustawy – Prawo energetyczne, lub gaz ziemny transportowany siecią gazociągów kopalnianych w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 11c ustawy – Prawo energetyczne
– przekazuje odpis na Fundusz, na zasadach określonych w art. 23 obliczanie odpisu na Fundusz.
2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się także do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.
3.
Wytwórca energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, który wykonuje jednocześnie działalność, o której mowa w ust. 2, dokonuje odrębnie odpisu na Fundusz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu energią elektryczną.
Art. 21. Odpis na Fundusz - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...