• Art. 29e. - Weryfikacja ...
  12.07.2024
Obserwuj akt

Art. 29e. Ustawa o środkach na


Weryfikacja sprawozdania przedsiębiorcy dotyczącego składki solidarnościowej

1.
Zarządca rozliczeń dokonuje weryfikacji sprawozdania, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, złożonego przez przedsiębiorcę obowiązanego pod względem:
1)
błędów obliczeniowych, co jest rozumiane jako podstawowe sprawdzenie poprawności działań matematycznych przeprowadzonych na podstawie wzoru, o którym mowa w art. 29c zasady obliczania wysokości składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1 lub art. 29c zasady obliczania wysokości składki solidarnościowej ust. 1 pkt 2, oraz oczywistych pomyłek;
2)
kompletności danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 2;
3)
prawidłowej reprezentacji tego przedsiębiorcy, na podstawie dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania tego przedsiębiorcy.
2.
W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, zawiera braki formalne lub oczywiste omyłki zarządca rozliczeń, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, wzywa przedsiębiorcę obowiązanego do usunięcia braków formalnych lub oczywistych omyłek w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia. Usunięcie braków formalnych lub oczywistych omyłek wskazanych w wezwaniu polega na złożeniu korekty sprawozdania, o której mowa w art. 29f korekta sprawozdania dotyczącego składki solidarnościowej ust. 1.
3.
W przypadku:
1)
nieusunięcia braków formalnych lub oczywistych omyłek w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia, lub
2)
negatywnej weryfikacji sprawozdania, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1
– zarządca rozliczeń przekazuje Prezesowi URE wniosek o przeprowadzenie kontroli zgodności informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, ze stanem faktycznym lub księgami rachunkowymi oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie.
4.
Zarządca rozliczeń, po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje Prezesowi URE:
1)
listę przedsiębiorców obowiązanych, którzy złożyli sprawozdanie, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, do zarządcy rozliczeń wraz ze złożonymi sprawozdaniami, w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu określonego w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 5;
2)
aktualizację tej listy każdorazowo w przypadku otrzymania od przedsiębiorcy obowiązanego sprawozdania, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, lub korekty sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, po dniu upływu terminu określonego w pkt 1, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego sprawozdania.
5.
Korespondencja i wymiana informacji pomiędzy zarządcą rozliczeń a Prezesem URE odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej. Informacje przekazuje się w formie umożliwiającej ich przetwarzanie, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk, a także kopiowanie danych na informatyczne nośniki danych.
Art. 29e. Weryfikacja sprawozdania przedsiębiorcy dotyczą... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...