• Art. 29f. - Korekta spra...
  25.06.2024
Obserwuj akt

Art. 29f. Ustawa o środkach na


Korekta sprawozdania dotyczącego składki solidarnościowej

1.
W przypadku korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty w roku podatkowym, przedsiębiorca obowiązany składa korektę sprawozdania, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, do zarządcy rozliczeń w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty zeznania o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty w danym roku podatkowym.
2.
Korektę sprawozdania, o której mowa w ust. 1, można złożyć nie później niż do dnia otrzymania informacji o rozpoczęciu przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 29i kontrola wypleniania obowiązku przekazywania składki solidarnościowej.
3.
W przypadku stwierdzenia, na podstawie korekty sprawozdania, o której mowa w ust. 1, że przekazana na rachunek Funduszu składka solidarnościowa jest:
1)
zaniżona – przedsiębiorca obowiązany, w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty sprawozdania, o której mowa w ust. 1, obowiązany jest przekazać na rachunek Funduszu kwotę stanowiącą różnicę między wysokością składki solidarnościowej określoną w korekcie sprawozdania, o której mowa w ust. 1, a wysokością składki solidarnościowej określoną w sprawozdaniu, złożonym do zarządcy rozliczeń, zgodnie z art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, powiększoną o należne odsetki jak dla zaległości podatkowych za opóźnienie liczone od dnia wpłaty składki solidarnościowej określonej w sprawozdaniu złożonym do zarządcy rozliczeń, zgodnie z art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1 do dnia wpłaty różnicy między wysokością składki solidarnościowej określoną w korekcie sprawozdania, o której mowa w ust. 1, a wysokością składki solidarnościowej określoną w sprawozdaniu złożonym do zarządcy rozliczeń, zgodnie z art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1;
2)
zawyżona – przedsiębiorca obowiązany składa wniosek do zarządcy rozliczeń o zwrot nadpłaty, po złożeniu korekty sprawozdania, o której mowa w ust. 1.
Art. 29f. Korekta sprawozdania dotyczącego składki solida... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...