• Art. 29g. - Termin i try...
  12.07.2024
Obserwuj akt

Art. 29g. Ustawa o środkach na


Termin i tryb uiszczania składki solidarnościowej

1.
Przedsiębiorca obowiązany uiszcza składkę solidarnościową w terminie 30 dni od ostatniego dnia terminu na złożenie sprawozdania, ustalonego zgodnie z art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 5, na rachunek bankowy Funduszu wskazany przez zarządcę rozliczeń.
2.
Składka solidarnościowa przekazana na rachunek bankowy Funduszu stanowi dla przedsiębiorcy obowiązanego koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych albo ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
3.
Zarządca rozliczeń przekazuje środki finansowe pochodzące z wpłat składki solidarnościowej przez przedsiębiorców obowiązanych na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie wpłat dokonanych w terminie do 7 dni roboczych od dokonania każdej wpłaty składki solidarnościowej na rachunek bankowy Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, wraz z odsetkami, jeżeli takie powstaną.
4.
Zarządca rozliczeń przekazuje po raz pierwszy środki finansowe, o których mowa w ust. 3, na rachunek Funduszu COVID-19, po zmianie planu finansowego Funduszu.
5.
Zarządca rozliczeń przekazuje Prezesowi URE listę przedsiębiorców obowiązanych, którzy przekazali składkę solidarnościową na rachunek Funduszu, wraz z informacją o wpłaconych przez nich kwotach oraz dacie dokonania wpłaty, w terminie 30 dni od dnia określonego zgodnie z ust. 1, a następnie jeden raz w miesiącu lub na żądanie Prezesa URE.
6.
Zarządca rozliczeń nie pobiera wynagrodzenia za dokonanie czynności, o których mowa w niniejszym rozdziale, a koszty z tym związane pokrywa w ramach kosztów działalności, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.
Art. 29g. Termin i tryb uiszczania składki solidarnościowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...