• Art. 29h. - Wykaz przeds...
  13.07.2024
Obserwuj akt

Art. 29h. Ustawa o środkach na


Wykaz przedsiębiorców zobowiązanych do przekazywania składki solidarnościowej

1.
Prezes URE na podstawie danych przekazanych przez:
1)
ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi na temat przedsiębiorców, o których mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 2 pkt 1,
2)
ministra właściwego do spraw środowiska na temat przedsiębiorców, którym udzielono koncesje na prowadzenie działalności, o której mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz ministra właściwego do spraw klimatu na temat przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktów koksowania węgla, o której mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1 lit. b,
3)
Krajową Administrację Skarbową, zwaną dalej "KAS", dotyczących spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 2 i w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 2 pkt 2, przez przedsiębiorców spełniających przesłankę, o której mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1
– przygotowuje wykaz przedsiębiorców obowiązanych.
2.
Minister właściwy do spraw aktywów państwowych oraz minister właściwy do spraw środowiska oraz minister właściwy do spraw klimatu przekazują w postaci elektronicznej, w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw, do Prezesa URE dane przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1.
3.
Prezes URE przekazuje w postaci elektronicznej zarządcy rozliczeń wykaz, o którym mowa w ust. 1, w terminie 25 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw.
4.
Wykaz przedsiębiorców przekazuje się w formie umożliwiającej jego przetwarzanie, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, przeglądanie i wydruk, a także kopiowanie danych na informatyczne nośniki danych.
5.
Prezes URE porównuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, z listami przedsiębiorców, o których mowa w art. 29e weryfikacja sprawozdania przedsiębiorcy dotyczącego składki solidarnościowej ust. 4 i art. 29g termin i tryb uiszczania składki solidarnościowej ust. 5.
Art. 29h. Wykaz przedsiębiorców zobowiązanych do przekazy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...